FAQ

Dział FAQ (z ang. Frequently Asked Questions) zawiera listę najczęściej zadawanych pytań do firmy KanEkspert. Pod każdym pytaniem znajdą Państwo wnikliwą odpowiedź. Przewodnim tematem są pytania zarówno o usługi wykonywane przez naszą firmę, jak również pytania ogólne związane z kanalizacją.

Wysokociśnieniowe czyszczenie kanalizacji polega na skierowaniu wody pod wysokim ciśnieniem w kierunku niedrożności zlokalizowanej w rurze. W skład zabudowy wysokociśnieniowej wchodzą między innymi elemnty takie, jak pompa wysokociśnieniowa, wąż oraz dysza. Pompa wysokociśnieniowa, jaką posiadamy osiąga ciśnienie 200 bar, co zapewnia optymalny strumień wody do wyczyszczenia większości sieci kanalizacyjnych. Nasze specjalistyczne dysze, dzięki odpowiedniej konstrukcji, jednocześnie wykorzystują siłę odrzutu skierowując strumienie wody w kierunku przeciwnym do kierunku przemieszczania się oraz czyszczą wnętrze rury ze wszystkich stron.

Metoda wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji jest szczególnie polecana w przypadku, gdy w rurze znajduje się duża ilość tłuszczu, piachu lub żwiru. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Czyszczenie kanalizacji

Owszem, jest bezpieczna, ponieważ specjalistyczna dysza wysokociśnieniowa wytwarza odpowiednio skierowane strumienie wody, które myją rurę od wewnątrz nie uszkadzając ich niezależnie od materiału z jakich są zbudowane rury.
Jest wiele czynników, które wpływają na częste awarie związane z niedrożnością toalety, najczęstszą przyczyną jest przypadkowe wrzucenie i spłukanie zawieszek zapachowych, które zatrzymują się w toalecie bądź przewodzie kanalizacyjnym. W przypadku gdy zawieszka zapachowa jest widoczna, należy założyć wodoodporną rękawicę i wyciągnąć zawieszkę z muszli. Jeśli zawieszka została w dalszej części toalety, bądź rurze kanalizacyjnej należy wezwać fachowca z firmy KanEkspert, ponieważ niezbędną rzeczą pozostaje demontaż toalety. Niestety środki chemiczne nie pomogą w takiego typu awarii a nawet mogą zaszkodzić, doskonałym przykładem jest skamienienie chemicznego środka do udrażniania kanalizacji w postaci granulek.
Na cenę usługi udrożnienia instalacji kanalizacyjnej wpływa wiele czynników i jest ona zawsze indywidualnie wyceniana już podczas rozmowy telefonicznej.
Tak, firma KanEkspert jest czynna całodobowo przez cały rok. Należy jednak zaznaczyć, że cena wykonywanych usług w niedziele i święta oraz godzinach wieczornych, tj. 22.00-6.00 jest wyższa.
Skuteczność naszego Pogotowia Kanalizacyjnego jest niemal 100%, jednak czasami i najlepszym fachowcom zdarzają się wpadki. W przypadku gdy nie wykonamy powierzonej pracy czyli np. nie udrożnimy kanalizacji - nie pobieramy żadnych opłat. Jednak gdy kanalizacja jest uszkodzona i nie możemy przez to wykonać usługi pobieramy opłatę zgodną z ustaloną kwotą za wykonanie zlecenia.